ออฟฟิศเมท พลัส สาขา จ. ยะลา มอบเงินบริจาคกว่า 5 แสนบาทให้แก่ รพ.ยะลา เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยผู้ป่วยโควิด-19

นายประสงค์ อร่ามวิทยา และครอบครัว ตรีสุขเกษม และ พัฒนเลิศไพบูลย์ เจ้าร้าน แฟรนไชส์ออฟฟิศเมท พลัส สาขา จังหวัดยะลา ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดยะลา โดยบริจาคเงินจำนวน 520,000 บาท เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ขาดแคลนอย่างเร่งด่วน โดย นายแพทย์อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลยะลา

CO210252-ภาพข่าว-ยะลา-บริจาค.jpg