ออกตรวจแบบบูรณาการร่วมกับเครือข่ายกระทรวงแรงงาน

416549.jpg

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ออกตรวจแบบบูรณาการร่วมกับเครือข่ายกระทรวงแรงงาน เพื่อให้คำแนะนำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ณโรงน้ำแข็งก้อนทอง และบริษัทเพชรนาวัง จำกัด อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู