อบรมแต่งหน้าส่งเสริมบุคลิกภาพในการทำงาน

เยาวเรส สุทธิปริญญานนท์ ผู้จัดการสำนักงานบริหารพีจี บริษัท ทศภาค จำกัด พร้อมด้วย รัชตา สัจจะรักษ์ รองผู้จัดการฝ่าย โฆษณา-ประชาสัมพันธ์ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมถ่ายภาพในกิจกรรม “OCC Beauty Touch Workshop” อบรมเทคนิคการแต่งหน้าและการดูแลผิวอย่างถูกวิธี เพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพในการทำงาน ให้กับพนักงานส่งเสริมการขาย (Promotion Girl) บริษัท ทศภาค จำกัด ภาคการตลาดที่ 1 กรุงเทพฯ จำนวน 272 คน อบรมการแต่งหน้าโดย Makeup Artist ในเครือ บมจ.โอซีซี ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อเร็ว ๆ นี้

workshop.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บมจ.โอซีซี

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง