ห่วงใยครอบครัว SPU! ม.ศรีปทุม จัดฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับบุคลากร ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย สำนักงานบุคคล ห่วงใยสุขภาพบุคลากร SPU จัดกิจกรรมบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับคณาจารย์ และบุคลากร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ และสร้างความปลอดภัยแก่ทุกคน ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข ณ เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น 1 โซน C อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2564 นี้
และขอเชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกคน มาเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว เพื่อลดความรุนแรงของโรคหากได้รับเชื้อไข้หวัดใหญ่ ขณะเดียวกันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ยังช่วยเพิ่มความชัดเจนในการวินิจฉัยโรคให้กับแพทย์รวมถึงการให้การรักษา นอกจากนี้ยังลดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่เกิดจากโรคไข้หวัดใหญ่ได้

S__29843465-0.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง