Lazada

หัวเว่ย: ก้าวสู่ Net5.5G กระตุ้นการเติบโตใหม่

ในระหว่างการประชุมอัลตราบรอดแบนด์ ฟอรัม ประจำปี 2565 (UBBF 2022) คุณเควิน หู (Kevin Hu) ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูลของหัวเว่ย กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ก้าวสู่ Net5.5G กระตุ้นการเติบโตใหม่” (Stride to Net5.5G, Boost New Growth) ซึ่งเผยให้เห็นถึงโอกาสทองทางธุรกิจและมาตรการสำคัญสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อสร้างการเติบโตใหม่แก่ธุรกิจแบบ B2B ตลอดจนอธิบายข้อกำหนดใหม่สำหรับเครือข่ายการรับส่ง IP แบบบรรจบกันในยุค 5.5G และอธิบายคุณลักษณะสำคัญของ Net5.5G

ก่อนหน้านี้ ออมเดีย (OMDIA) องค์กรวิจัยตลาดระดับโลก ได้เผยแพร่รายงานสมุดปกขาวในหัวข้อ “งานวิจัยว่าด้วยแนวโน้มการสื่อสารข้อมูลสำหรับปี 2573” (Research on the trends of Data Communication for 2030) และวิสัยทัศน์ของอุตสาหกรรม Net5.5G ซึ่งอธิบายถึงความตั้งใจหลักและคุณลักษณะสำคัญ 6 ประการของเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลแห่งอนาคต

คุณเควิน หู ระบุว่า การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลขององค์กรจะสร้างโอกาสใหม่ ๆ มากขึ้นแก่ผู้ให้บริการธุรกิจแบบ B2B โดย Net5.5G จะช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถทำการอัปเกรดแบบองค์รวมจากบริการเชื่อมต่อแบบส่วนตัว (Private Line) MPLS แบบเดิมมาสู่ “Private Line + X” พร้อมให้บริการลูกค้าด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์โซลูชันที่กว้างขวาง เพื่อส่งเสริมให้รายได้ของ B2B มีการเติบโตใหม่ โดย “Private line + X” มีรูปแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

Private Line + Premium: โซลูชันเครือข่ายส่วนตัวแบ่งส่วนเสมือนจริงระดับผู้เช่าสามารถให้บริการบนเครือข่ายแบบบรรจบกันโดยใช้เทคโนโลยีการแบ่งส่วนอัตโนมัติ อีกทั้งเมื่อเทียบกับบริการเชื่อมต่อแบบส่วนตัว MPLS แล้ว คุณภาพจะสูงกว่าและตรงตามข้อกำหนดการเชื่อมโยงถึงกันของเครือข่ายหลักในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การเงิน

Private Line + Managed LAN/Wi-Fi: เครือข่าย LAN/WLAN ที่ใช้คลาวด์บริหารนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่า และส่งเสริมผู้ให้บริการเครือข่ายในการขยายจากบริการเชื่อมต่อแบบส่วนตัว MPLS ดั้งเดิม ไปเป็นเครือข่าย LAN ของธุรกิจ SME เพื่อส่งมอบบริการเครือข่ายการจัดการคลาวด์ที่ผนวกรวม WAN, LAN, Wi-Fi และ IOT

Private Line + SD-WAN: เครือข่ายไฮบริดของ MPLS และเทคโนโลยีบริการเชื่อมต่อแบบส่วนตัวอื่น ๆ ได้รับการขยายมากขึ้นผ่านเทคโนโลยีอัตโนมัติของ SD-WAN ซึ่งช่วยทำให้องค์กรต่าง ๆ ได้รับประสบการณ์การเข้าถึงระบบคลาวด์ที่รวดเร็วและยืดหยุ่น

สำหรับการพัฒนาบริการ MBB, FBB และ B2B โดยทั่วไปแล้ว เครือข่ายการรับส่ง IP พื้นฐานของผู้ให้บริการจะเร่งรัดไปสู่ Net 5.5G นอกจากนี้ ทั้งอุตสาหกรรมยังจำเป็นต้องทำการสำรองทางเทคนิคที่สอดคล้องกันล่วงหน้า หนึ่งในฟีเจอร์หลักของ Net5.5G จากออมเดีย ได้แก่ อัลตราบรอดแบนด์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GUB) โดยผ่าน 50GE ไปยังสถานีฐาน, 100GE ไปยัง BNG และ 800GE ไปยังแกนหลักในการสร้างขีดความสามารถอัลตราบรอดแบนด์ และยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ปลายทางในการสัมผัสประสบการณ์ 10Gpbs Everywhere และให้แบนด์วิดท์เพิ่มขึ้นกว่า 10 เท่าสำหรับแอปพลิเคชันอินเทอร์แอคทีฟแบบเรียลไทม์

ขณะเดียวกัน เครือข่ายศูนย์ข้อมูลกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับผู้ให้บริการด้านไอทีเพิ่มมากขึ้น ส่วนในอนาคต เครือข่ายศูนย์ข้อมูลจะเดินหน้าสู่สถาปัตยกรรมแบบหลอมรวมอีเทอร์เน็ตทั้งหมด ซึ่งรองรับสเกลเซิร์ฟเวอร์เดี่ยวในระดับล้าน DC, การเชื่อมต่อถึงกันแบบ 800GE และส่งเสริมระบบอัตโนมัติแบบครบวงจรด้วยเครือข่ายขับเคลื่อนระบบอัตโนมัติ L4

ฟีเจอร์หลักของ Net5.5G ที่ออมเดียแนะนำ ประกอบด้วย AI เครือข่ายแบบหลายโดเมน (MNA), เครือข่ายที่มีความยืดหยุ่นสูงและเวลาแฝงต่ำ (HRL), IPv6 ที่ได้รับการปรับปรุง (IPE) เช่น E2E SRv6, IoT แบบไม่สอดคล้องกันจำนวนมาก (MHI), เครือข่ายที่เชื่อถือได้แบบยูบิควิตัส (UTN) ซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบหลักในการรองรับการเติบโตใหม่ของ 5.5G, F5.5G และผู้ให้บริการธุรกิจแบบ B2B “Private line + X”

คุณเควิน หู ยังเน้นย้ำว่า การพัฒนา Net5.5G ต้องอาศัยความพยายามร่วมกันของอุตสาหกรรม หัวเว่ยจะทำงานร่วมกับลูกค้าและพาร์ทเนอร์เพื่อส่งเสริมฉันทามติของอุตสาหกรรมและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทำการสำรองนวัตกรรมเทคโนโลยีที่สำคัญ เร่งโครงการนำร่องของนวัตกรรมสถานการณ์ทางธุรกิจ และสำรวจขอบเขตธุรกิจใหม่ต่อไป มาก้าวสู่ Net5.5G มุ่งกระตุ้นการเติบโตใหม่ไปด้วยกัน

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1934732/image1.jpg
คำบรรยายภาพ – คุณเควิน หู ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูลของหัวเว่ย