หัวเว่ยเปิดตัวโซลูชันพอร์ตโฟลิโอ และออกไวท์เปเปอร์ฟิวเจอร์ อินเทลลิเจนท์ แคมปัส ประจำปี 2566 สำหรับเอเชียแปซิฟิก

Huawei-Launches01.jpg

ที่งานประชุมสุดยอดนวัตกรรมทางเทคนิค (Technical Innovation Summit) ระหว่างการประชุมหัวเว่ย เอเชียแปซิฟิก พาร์ตเนอร์ส (Huawei Asia Pacific Partners Conference) หัวเว่ยได้เปิดตัวโซลูชันพอร์ตโฟลิโอที่อัปเกรดแล้วหลายรายการ พร้อมเปิดเผยไวท์เปเปอร์ฟิวเจอร์ อินเทลลิเจนท์ แคมปัส ประจำปี 2566 (2023 Future Intelligent Campus) สำหรับเอเชียแปซิฟิก โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในเอเชียแปซิฟิกในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ดีขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น และขยายพื้นที่ทางการตลาดเพื่อความสำเร็จร่วมกันในอนาคต

ในงานดังกล่าว คุณไมเคิล หม่า (Michael Ma) ประธานฝ่ายการจัดการพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ไอซีทีและแผนกโซลูชันของหัวเว่ย ได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “นำโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลผ่านความร่วมมือแบบวิน-วิน (Leading Digital Infrastructure through Win-Win Cooperation)” โดยคุณหม่าระบุว่า ในฐานะผู้ค้าด้านไอซีที หัวเว่ยมุ่งความสนใจส่วนใหญ่ไปที่การสนับสนุนสถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยีโดยการมอบผลิตภัณฑ์และโซลูชันพอร์ตโฟลิโอเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีที่ดีขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น ปัจจุบัน หัวเว่ยนำเสนอโซลูชันพอร์ตโฟลิโอต่าง ๆ รวมถึงศูนย์ข้อมูล, แคมปัส, ดิจิทัลไซต์ (Digital Site), และ WAN (ระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง) เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เดี่ยวต่าง ๆ โซลูชันพอร์ตโฟลิโอนั้นมีความเหมาะสมกับสถานการณ์มูลค่าสูง (high-value scenarios หรือ HVS) ของลูกค้ามากกว่า ด้วยข้อเสนอเหล่านี้ พันธมิตรของหัวเว่ยสามารถช่วยให้ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้ระบบดิจิทัลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของสถานการณ์มูลค่าสูงในหลากหลายอุตสาหกรรม หัวเว่ยจึงได้รวมเอาผลิตภัณฑ์ไอซีทีที่จำเป็นเข้าไปในโซลูชันพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งได้รับการบูรณาการและตรวจสอบไว้แล้วล่วงหน้า แนวทางนี้ช่วยให้หัวเว่ยทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อพัฒนาโซลูชันอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โซลูชันพอร์ตโฟลิโอช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพันธมิตรด้านการวิจัยและพัฒนา การตลาด การขาย และการบริการ โดยทำให้การวิจัยและพัฒนามีประสิทธิภาพมากขึ้น การบูรณาการง่ายขึ้น และการส่งมอบสะดวกมากขึ้น ช่วยให้พันธมิตรบรรลุความสำเร็จทางธุรกิจได้อย่างรอบด้าน

ในแง่การวิจัยและพัฒนา โซลูชันพอร์ตโฟลิโอใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบด้านการทำงานร่วมกันของผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่า API มีความเป็นหนึ่งเดียวกันและลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขั้นทุติยภูมิ โซลูชันพอร์ตโฟลิโอช่วยให้พันธมิตรของหัวเว่ยสร้างโซลูชันเพื่อการแข่งขันได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

ในแง่การตลาด โซลูชันพอร์ตโฟลิโอมุ่งเน้นไปที่สถานการณ์มูลค่าสูง และสามารถจุดประกายความสนใจของลูกค้า ช่วยเหลือพันธมิตรให้สามารถคว้าโอกาสการขายได้มากขึ้น หัวเว่ยจะทำการตลาดร่วมกับพันธมิตรเพื่อเพิ่มอิทธิพลในตลาด

ในแง่การขาย หัวเว่ยได้จัดเตรียมการกำหนดค่าทั่วไปสำหรับโซลูชันพอร์ตโฟลิโอ อำนวยความสะดวกในการยื่นใบเสนอราคาและยกระดับประสิทธิภาพการขาย เมื่อเทียบกับการขายผลิตภัณฑ์เดียวแล้ว การขายโซลูชันพอร์ตโฟลิโอช่วยให้พันธมิตรสามารถคว้าโอกาสการขายและสร้างรายได้มากขึ้น

ในแง่การบริการ หัวเว่ยได้ดำเนินการบูรณาการและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไว้แล้วล่วงหน้า และจัดหาเครื่องมือและเทมเพลตสำหรับการจัดส่งที่เหมาะสม เพื่อให้การจัดส่งถึงที่ของพันธมิตรมีความง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ในการประชุม หัวเว่ยได้เปิดตัวโซลูชันพอร์ตโฟลิโอที่อัปเกรดแล้วหลายรายการ ซึ่งรวมถึง พูลทรัพยากรประสิทธิภาพสูง (High-Performance Resource Pool), เครือข่ายออฟฟิศแบบง่าย (Simplified Office Network) และสมาร์ตโพลไซต์ (Smart Pole Site)

ศูนย์ข้อมูล: พูลทรัพยากรประสิทธิภาพสูงได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ประกอบด้วย ฐานข้อมูล, เซิร์ฟเวอร์, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และสวิตช์ และใช้ประโยชน์จากการทำงานร่วมกันของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อให้สามารถบรรลุความหน่วง (latency) การทำงานพร้อมกัน (concurrency) และปริมาณงานที่เหมาะสม ทำให้ลูกค้าในภาคการเงินและภาครัฐสามารถอัปเกรดระบบแอปพลิเคชันแกนกลางของตนได้
แคมปัส: เครือข่ายออฟฟิศแบบง่ายรวมอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ สวิตช์คลาวด์เอนจิน เอส (CloudEngine S), เทอร์มินัลสายออปติคัล (OLTs) ออปติกซ์แอคเซส (OptiXAccess), หน่วยเครือข่ายออปติก (ONUs) ออปติกซ์สตาร์ (OptiXstar), อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (APs) แอร์เอนจิน (AirEngine), ระบบรักษาความปลอดภัยไฮเซคเอนจิน (HiSecEngine), อีไซท์ (eSight) และคลาวด์เอนจินเครือข่าย (NCE) ไอมาสเตอร์ (iMaster) ที่จะเข้ามาช่วยลดความยุ่งยากในการเข้าถึง สถาปัตยกรรม และการดำเนินงานและการบำรุงรักษา (O&M) เพื่อช่วยลูกค้าสร้างเครือข่ายแคมปัสออฟฟิศที่ให้ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีที่สุด
ดิจิทัลไซต์: สมาร์ตโพลไซต์ผสมผสานเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น กล้องที่กำหนดค่าโดยซอฟต์แวร์ (SDC), เกตเวย์ IoT ซีรีส์ AR ระดับอุตสาหกรรม, สวิตช์, แอตลาส (Atlas) สำหรับการประมวลผลแบบเอดจ์คอมพิวติ้ง (edge computing) และผลิตภัณฑ์คลื่นไมโครเวฟทางไกลแบนด์วิดท์สูง เพื่อให้บรรลุการก่อสร้างไซต์อย่างเข้มข้น อำนวยความสะดวกในการสร้างเมืองอัจฉริยะ อะไรที่เคยต้องใช้หลายเสาสัญญาณก็สามารถทำได้โดยใช้เสาเดียว และเสาเดียวกันนี้เองสามารถใช้งานได้หลายวัตถุประสงค์ และการทำงานของเสามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
คุณซู เป่าหัว (Su Baohua) ประธานของธุรกิจแคมปัสอัจฉริยะของหัวเว่ย, คุณเหอ เวยจือ (He Weizhi) รองประธานฝ่ายธุรกิจองค์กรเอเชียแปซิฟิกของหัวเว่ย, คุณแดเนียล เซิน (Daniel Shen) ผู้จัดการทั่วไปของออมเดีย (Omdia) และคุณไอวี ซัน (Ivy Sun) หัวหน้าฝ่ายธุรกิจแคมปัสอัจฉริยะของออมเดีย ร่วมกันออกไวท์เปเปอร์ฟิวเจอร์ อินเทลลิเจนท์ แคมปัส ประจำปี 2566 สำหรับเอเชียแปซิฟิก โดยเอกสารนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกในเทรนด์การพัฒนาแคมปัสอัจฉริยะและสำรวจแนวทางใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการกำหนดทิศทางอนาคตแคมปัสอัจฉริยะในเอเชียแปซิฟิก

ในภายภาคหน้า หัวเว่ยพร้อมที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรโดยมีโซลูชันพอร์ตโฟลิโอเป็นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันที่สร้างความแตกต่างและช่วยลูกค้าสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลได้ดีขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2079266/Michael_Ma_President_Huawei_ICT_Product_Portfolio_Management_Solutions.jpg
คำบรรยายภาพ – คุณไมเคิล หม่า ประธานฝ่ายการจัดการพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ไอซีทีและแผนกโซลูชันของหัวเว่ย

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2079267/image_5027222_42540091.jpg
คำบรรยายภาพ – ร่วมกันออกไวท์เปเปอร์ฟิวเจอร์ อินเทลลิเจนท์ แคมปัส ประจำปี 2566 สำหรับเอเชียแปซิฟิก

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: media123

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง