“หลักสูตร การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 20”

“หลักสูตร การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 20”
The 20th Executive Program in Hotel Management

🔸️เจาะลึกทุกภาคส่วนงานโรงแรม
🔸️เข้าใจหลักการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมในทุกสถานการณ์
🔸️เสริมแนวคิด สร้างแนวทาง การตลาด การขาย การหารายได้ ช่วงวิกฤต และหลังวิกฤต โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ด้านธุรกิจโรงแรม
🔸️รับประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยดุสิตธานี ยื่นขอจดทะเบียนผู้จัดการโรงแรมตามเกณฑ์กรมการปกครองกำหนด

👉เริ่มอบรม 12 มิถุนายน – 23 ตุลาคม 2564
(อบรมเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์)
เวลา 09.00-16.30 น.
👉สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่
☎️ 02 721 8469-70
Inbox. Dusit Thani Training Programs

19C790A3-353B-4402-A97F-A7B086CBCA87.jpeg