หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ม.พะเยา ร่วมกับ ม.มหิดล ลงพื้นที่ให้บริการ ณ ศูนย์การเรียน ตชด.อินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) จ.พะเยา

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการบริหารทางทันตกรรมโดยหน่วยเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดา แห่งทันตแพทย์ไทย และเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเสด็จพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ร่วมกับบุคลากรจากหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ นิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ ๖ ลงพื้นที่จัดโครงการบริการทางทันตกรรมโดยหน่วยเคลื่อนที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีย์อาสา (บ้านห้วยปุ้ม) อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมีครูใหญ่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนอินทรีอาสา (ห้วยปุ้ม) ดต.นฤดล ดำริเลิศวรกุล พร้อมด้วยคณะครูอาสา ให้การต้อนรับ โดยโครงการบริการทางทันตกรรมโดยหน่วยเคลื่อนที่ในครั้งนี้ ให้บริการทางทันตกรรมสำหรับเด็กเล็กนักเรียนประชาชนและเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ บ้านห้วยปุ้ม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ประมาณ ๒๐๐ คน ในการ อุด ถอน ผ่า และเคลือบฟลูออไรด์ฟัน ได้รับความร่วมมือจากหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การสนับสนุนด้านยูนิตทันตกรรมเคลื่อนที่ อุปกรณ์และเครื่องมือทันตกรรม พร้อมบุคลากรของหน่วย และได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สนับสนุนด้านยานพาหนะ อีกทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (อำเภอเชียงคำ) สนับสนุนด้านชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (รถเครื่องปั่นไฟ) พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลติดตั้งด้วย

edgjivlb-0.jpgUP-DENT_637979855256483988-1.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยพะเยา

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง