สุพรีม ฟาร์มาเทค ร่วมมือกับศาสตราจารย์ M. R. Mozafari พัฒนาการผลิตอาหารเสริมด้วยเทคโนโลยีไลโปโซม เพื่อยกมาตราฐานการผลิตอุตสาหกรรมอาหารเสริมก้าวสู่ระโลก

บริษัท สุพรีม ฟาร์มาเทค จำกัด บริษัทผู้นำทางด้านการผลิตและส่งออกอาหารเสริมรายใหญ่ของประเทศไทย ได้รับความร่วมมือจาก ศาสตราจารย์ M. R. Mozafari นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังระดับโลก ในการวางแผนพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการผลิตอาหารเสริมรูปแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นั่นคือ “เทคโนโลยีไลโปโซม”
https://activities.ch7.com/detail/465772

Untitled-1a4.png