สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ สุพัตรา จิราธิวัฒน์

Thai-Women-Award-for-K.Supatra-_1.jpg

สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา พร้อมด้วย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมฯ ร่วมแสดงความยินดีแก่ สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองประธานอาวุโสฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ โรงแรม ฯ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทาน “รางวัลสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔” จากสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติสตรีไทยที่มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถในทุกด้านพร้อมทั้งก้าวทันยุคสมัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ที่โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: เซ็นทารา

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง