สิริกาญจน์ นักกีฬา มจพ. ผู้คว้ารางวัลเหรียญทอง หมากรุกไทย และนักกีฬาดีเด่น กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ปี’66

pic.jpg

สวัสดีดีค่ะ วันนี้พาส่องชีวิตนักกีฬา หนุ่ม-สาว ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ. โดยทีมนักกีฬาของมหาวิทยาลัยในปีนี้ได้การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ทำการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2566 ก่อนอื่นขอแนะนำตัวเองก่อนนะค่ะ ชื่อ “กานต์” นางสาวสิริกาญจน์ สุขปานเจริญ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ล่าสุดลงแข่งขันกีฬา และได้รับรางวัลเหรียญทอง กีฬาหมากรุกไทย ประเภททีมหญิง และนักกีฬาดีเด่น กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 เป็นที่ชอบกีฬาหมากรุกไทย จึงใช้โอกาสด้านนี้สมัครเรียนต่อที่ มจพ. และได้โควตานักกีฬาเข้าเรียนที่ มจพ. “กานต์” คนที่ใช้ชีวิตอิสระ ชอบความท้าท้าย และที่สำคัญ คือ “การมีวินัย การวางแผนทั้งในชีวิตประจำวันและวางแผนการเรียน รวมถึงการเรียนรู้ในความผิดพลาดที่ผ่านมา ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่แตกต่างไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเรียนรู้ และการต่อสู้เพื่อตนเอง”
“กานต์” เล่าให้ฟังว่า ตั้งแต่เรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนา อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด กาญจนบุรี คุณครูส่งแข่งขันกีฬาจึงได้แข่งครั้งแรก ต่อมาชั้นมัธยมเข้าแข่งขันระดับอำเภอ ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ได้สนับสนุนและจัดการทุนในการแข่งขัน ได้เรียนรู้ เทคนิคดี ๆ จากนายรำลึก ธีระพงษ์ ประธานซุ้มคนรักหมากรุกไทย จังหวัดสมุทรปราการ หรือรู้จักกันในาม “เซียน ต๋อ ปากน้ำ” เป็นผู้ฝึกสอนถือเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจ และชอบในกีฬานี้เรื่อยคะ ๆ
ความประทับใจ มจพ. นั่นก็คือ ชอบโครงสร้างที่ออกแบบการใช้พื้นที่ได้เกิดประโยชน์มาก การเดินทางสะดวก การเรียนอาจารย์มีเมตตา สำหรับวิชาที่ยากตนเองมองว่า “เราจะต้องเรียนรู้ ทบทวนตำราเรียน การฝึกความอดทน และต้องใช้ความพยายามอย่างมาก” แต่โชคดีมากคะที่เพื่อน ๆ ในคณะมักชวนทบทวนตำราเรียน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การวางตัวในสังคมและคนรอบข้างเป็นเรื่องที่สำคัญ รวมถึงการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
การเป็นนักกีฬาหมากรุกไทย ถือเป็นเส้นทางในการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการแข่งขันต่าง ๆ กีฬาหมากรุกไทยยังช่วยพัฒนาสมอง การคิดแก้ปัญหา การไตร่ตรอง – ช่วยฝึกสมาธิ ทำให้ใจเย็น คิดอย่างเป็นระบบ – รู้จักแพ้ รู้จักชนะ ฝึกด้านสมาธิได้ดี เพราะการเล่นต้องการวางแผนหมากแต่ละตัว รู้จักการแก้ปัญหา เพราะมีตัวเดินหลากหลาย และมีการเล่นที่ค่อนข้างละเอียด อาจกล่าวได้ว่าหมากรุกไทยมีมานาน เป็นที่นิยมของคนไทยมาจนถึงปัจจุบัน “กานต์” ขอฝากข้อคิดดี ๆ ไว้ว่า ข้ออ้างว่าเราทำไม่ได้หรอก ทั้งที่ไม่เคยลงมือทำมัน เป็นเรื่องของคนไม่เอาไหน จบเร็วจบช้ามันก็เรียนจบก็เหมือนกัน แต่ทุกคนมีต้นทุนไม่เหมือนกัน ใบปริญญาไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด แต่สิ่งที่สำคัญ คือ “ระหว่างทางที่เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง เราได้พัฒนาอะไร และจะใช้ชีวิตอย่างไรต่อไป”

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: kmutnb

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง