สิงคโปร์ลงทุนเกือบ 300 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในยุทธศาสตร์ควอนตัมแห่งชาติ พร้อมทั้งประกาศแผนงานศูนย์ข้อมูลสีเขียวเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

สิงคโปร์ยังเผยกรอบการทำงานธรรมาภิบาลโมเดลสำหรับเอไอรู้สร้าง (Model Governance Framework for GenAI) ฉบับสมบูรณ์ และประกาศว่ากำลังทำงานร่วมกับรัฐขนาดเล็กเช่นกันอย่างรวันดาเกี่ยวกับคู่มือด้านธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์สำหรับรัฐขนาดเล็ก (AI Governance Playbook for Small States)

สิงคโปร์, 30 พ.ค. 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/

คุณ Heng Swee Keat รองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และประธานมูลนิธิการวิจัยแห่งชาติ (National Research Foundation หรือ NRF) นำเสนอแผนการลงทุนเกือบ 300 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในยุทธศาสตร์ควอนตัมแห่งชาติ (Singapore’s National Quantum Strategy หรือ NQS) ของสิงคโปร์ ซึ่งจะส่งเสริมสถานะของสิงคโปร์ในการเป็นศูนย์กลางระดับแนวหน้าของการพัฒนาและติดตั้งใช้งานเทคโนโลยีควอนตัมในช่วงห้าปีข้างหน้า นอกจากนี้รองนายกฯ Heng ยังได้เผยแผนงานศูนย์ข้อมูลสีเขียว (Green Data Centre (DC) Roadmap) เพื่อเป็นแนวทางสำหรับความยั่งยืนดิจิทัลและนำทางการเติบโตสีเขียวสำหรับศูนย์ข้อมูล โดยสนับสนุนเอไอและการพัฒนาพลังประมวลผลคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้น สำหรับด้านเอไอ รองนายกฯ Heng ประกาศการเผยแพร่กรอบการทำงานธรรมาภิบาลโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (เอไอรู้สร้าง) (Model AI Governance Framework (Generative AI)) และการพัฒนาคู่มือธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ (AI Governance Playbook) ของการประชุมดิจิทัลสำหรับรัฐขนาดเล็ก (Digital Forum for Small States หรือ DFOSS) ร่วมกับรวันดา เพื่อส่งเสริมพัฒนาความปลอดภัยของเอไอ

ยุทธศาสตร์ NQS จะมุ่งเน้นโครงการริเริ่มเพื่อระดมทุนสี่โครงการ ประกอบด้วย

1.  ศูนย์เทคโนโลยีควอนตัม (Centre for Quantum Technologies หรือ CQT) เป็นศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศ ดูแลโดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) จะยกระดับเป็นศูนย์วิจัยแห่งชาติระดับเรือธง

2.  โครงการเซนเซอร์ควอนตัมแห่งชาติ (National Quantum Sensor Programme) ใหม่ ก่อตั้งขึ้นภายใต้โครงการวิศวกรรมควอนตัม 3.0 (Quantum Engineering Programme 3.0 หรือ QEP 3.0) ขณะที่บรรดาโครงการควอนตัมระดับชาติที่มีอยู่แล้วจะยกระดับชุดสมรรถนะในปัจจุบันให้สอดรับกับความต้องการของอุตสาหกรรม

3.  โครงการริเริ่มตัวประมวลผลควอนตัมแห่งชาติ (National Quantum Processor Initiative หรือ NQPI) ใหม่ ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สิงคโปร์ออกแบบและสร้างตัวประมวลผลควอนตัมที่ใช้งานได้จริงของตนเอง

4.  โครงการทุนการศึกษาควอนตัมแห่งชาติ (National Quantum Scholarships Scheme หรือ NQSS) จะจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรผู้มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนา (R&D) ด้านควอนตัมของสิงคโปร์

ในการนี้ Dr Janil Puthucheary รัฐมนตรีอาวุโสกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศ ระบุว่าขณะนี้สิงคโปร์เป็นผู้นำในการส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวของศูนย์ข้อมูลด้วยแผนงานศูนย์ข้อมูลสีเขียว แผนงานดังกล่าวนี้มุ่งที่จะมอบสมรรถนะเพิ่มเติมอย่างน้อย 300 เมกะวัตต์ในระยะเวลาอันใกล้นี้ และเพิ่มอีกมากผ่านการติดตั้งใช้งานพลังงานสีเขียว สมรรถนะเพิ่มเติมนี้มุ่งที่จะนำมาซึ่งหนทางที่เป็นนวัตกรรมในการเร่งส่งเสริมประสิทธิภาพด้านพลังงาน ตลอดจนวิธีการแบบไฮบริดในการปลดล็อกสมรรถนะเพิ่มเติมด้วยพลังงานสีเขียว

แผนงานดังกล่าวนี้ยังระบุแผนของหน่วยงานกำกับดูแลสื่อ IMDA ที่จะร่วมมือกับอุตสาหกรรมเพื่อผลักขยายพรมแดนและเร่งส่งเสริมความยั่งยืนของศูนย์ข้อมูลในสองด้าน

1.  เร่งส่งเสริมประสิทธิภาพพลังงานของศูนย์ข้อมูลในระดับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และเอื้อให้อุตสาหกรรมและผู้ใช้ปลายทางสามารถใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงสมรรถนะและศักยภาพทางเศรษฐกิจ

2.  เร่งส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวของศูนย์ข้อมูล เพื่อขยายสมรรถนะและสำรวจการติดตั้งใช้งานในระดับปริมาณที่เหมาะสมเมื่อเวลาผ่านไป เพื่อเพิ่มพื้นที่สูงสุดสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของศูนย์ข้อมูล

สิงคโปร์มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการอภิปรายเกี่ยวกับความปลอดภัยของเอไอในระดับโลก ผ่านโครงการริเริ่มอย่างเช่น กรอบการทำงานธรรมาภิบาลโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (เอไอรู้สร้าง) และการประชุมดิจิทัลของรัฐขนาดเล็ก ทั้งนี้ กรอบการทำงานธรรมาภิบาลโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (เอไอรู้สร้าง) เป็นกรอบการทำงานที่ครอบคลุมกรอบแรกที่รวบรวมการสนทนาระดับโลกด้านธรรมาภิบาลสำหรับปัญญาประดิษฐ์

กรอบการทำงานฉบับสมบูรณ์ที่เผยแพร่วันนี้จะโยงเข้ากับหลักการปัญญาประดิษฐ์ระดับสากล อย่างเช่น หลักการจี7 ฮิโรชิมะ (G7 Hiroshima Principles) เพื่อให้มีมาตรฐานในการทำงานร่วมกัน

atxsg.imda@omnicomprgroup.com 

 

 

 

View original content to download multimedia: Read More