สำหรับผู้ประกันตนโรงพยาบาลหัวเฉียว อายุ 50 ปีขึ้นไป เข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

unnamed-file.jpg

เสริมสร้างเกราะคุ้มกัน ให้มีภูมิต้อนรับปีใหม่.. ขอเชิญชวนผู้ประกันตนโรงพยาบาลหัวเฉียว เฉพาะผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 ขึ้นไป) เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (Southern hemisphere) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามสิทธิประกันสังคมประจำปี 2565
สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565 เปิดทำการในวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 15.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดโรงพยาบาลฯ) โดยการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ควรเว้นระยะห่าง 2 สัปดาห์ ก่อนหรือหลังการฉีดวัคซีนโควิด
ติดต่อรับบริการที่ จุดลงทะเบียนตรวจสุขภาพ ชั้น 2 คลินิกประกันสังคม โทร. 0-2223-1351 ต่อ 5220

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: รพ.หัวเฉียว

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง