สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก.เปิดอบรม หลักสูตร “เปาปั้นมือ” สู่นักปั้นซาลาเปามืออาชีพ รุ่นที่ 1

.jpg

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. เปิดรับสมัครแล้ว การอบรมแบบปฎิบัติ ณ สถานที่จริง หลักสูตร“เปาปั้นมือ” 5 สูตร/5ไส้ กับทริค (Tricks) ง่ายๆ สู่นักปั้นซาลาเปามืออาชีพ รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 27 พฤษภาคม 2566
สอนโดย อาจารย์ญาธิปวีร์ ปักแก้ว นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก. ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง :
– รู้จักกับวัตถุดิบในการทำซาลาเปา
– การเตรียมไส้ซาลาเปา
– การเตรียมแป้งซาลาเปา
– ขั้นตอน วิธีการเตรียมส่วนผสมต่างๆ
– ปฏิบัติการ การเตรียมไส้ซาลาเปา – ไส้ลาวาไข่เค็ม – ไส้ข้าวโพดหวาน – ไส้มันม่วงมะพร้าวอ่อน
– ไส้เผือกมะพร้าวอ่อน – ไส้กะทิทุเรียน
– การปั้นซาลาเปาและการนึ่งสุกพร้อมบริโภค
ดูรายละเอียด และ สมัครอบรม ckick ที่ https://eto.ku.ac.th/hrd/description.php?course_code=F001_1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
ฝ่ายฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. อาคารวิทยบริการ ชั้น 4
โทร 0-2942-8822 ต่อ 203-205 , 0-2942-8831
อีเมล์ hrd_etoku@ku.ac.th, voct.eto@gmail.com (ในวันเวลาราชการ)
Inbox : m.me//eto.kaset

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก.

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง