สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. จัดอบรมการการจัดการสารทำความเย็นที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัย

S__7364692.jpg

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมการหลักสูตร “การจัดการสารทำความเย็นที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัย” รับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 วันอบรม วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. สำหรับบุคคลผู้สนใจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ โดยมีหัวข้อการอบรม ดังนี้ (1) ความปลอดภัยและข้อควรระวังในการใช้งาน (2) การทำความเย็นของสารทำความเย็นธรรมชาติ (3) การบัดกรีแข็ง (4) ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า (5) ถังบรรจุสารทำความเย็นและถังอัดแรงดัน (6) การติดตั้ง/ทดสอบและบริการสารทำความเย็นที่ติดไฟได้ (7) ขั้นตอน/เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบทำความเย็น และ (8) การนำสารทำความเย็นกลับมาใช้ใหม่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โทรศัพท์ 08907-8290 Line ID : r290trainingthailand และ www.facebook.com/ r290trainingthailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: kmutnb

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง