สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน นำบุคลากรลงพื้นที่ เปิดบริการฟรีคลินิกช่าง “กระทรวงแรงงาน คลายทุกข์ สู้ภัยน้ำท่วม 2565”

page101.jpg

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ลงพื้นที่เพื่อให้บริการประชาชน ตามโครงการ“กระทรวงแรงงาน คลายทุกข์ สู้ภัยน้ำท่วม 2565” โดยตั้งจุดให้บริการประชาชนฟรี โดยมีบริการตรวจเช็คซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า, รถจักรยานยนต์ และเครื่องมือทางการเกษตร ณ เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จ.ลำพูน ซึ่งการออกให้บริการในครั้งนี้มีประชาชนนำเครื่องไฟฟ้ารถจักรยายนต์มาทำการตรวจเช็คและใช้บริการเป็นจำนวนมาก

นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จัดทำแผนรองรับเพื่อให้ความช่วยเหลือ ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ำลด โครงการ“กระทรวงแรงงาน คลายทุกข์ สู้ภัยน้ำท่วม 2565” โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดหน่วยให้บริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ และเครื่องมือทางการเกษตร ที่ได้รับความเสียหาย รวมถึงตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ เพื่อเป็นการช่วยและบรรเทาความเดือดร้อนตลอดจนเป็นการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดลำพูน

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง