สัมมนา: การขายฝากอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 10

10.jpg

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:30 – 17:00 น.
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

รายละเอียด
ธุรกิจขายฝากเป็นอย่างไร ทำธุรกิจขายฝาก อย่างสุจริต ไม่ทำร้ายใคร แต่ยัง
ได้กำไรจากการดำเนินงาน ทำได้อย่างไร โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
เชิญผู้ทำกำไรจากธุรกิจขายฝากจริง มาให้คำตอบ ทุกข้อสงสัยของท่าน
กลั่นจากประสบการณ์ตรงช่วยให้ท่านสามารถเริ่มต้นในธุรกิจได้จริง

ประเด็นศึกษา:
-ช่องทางการลงทุน ในธุรกิจขายฝาก ต้องใช้เงินทุนแค่ไหน มีวิธีการอย่างไร
-โมเดลธุรกิจขายฝาก แบบไม่ทำร้ายใคร แต่ยังได้กำไร
-ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการเช่าซื้อ-ขายฝาก
-กรณีศึกษาคดีในธุรกิจขายฝาก
-หลักการบริหารเงินในธุรกิจขายฝาก
-โอกาสความสำเร็จในธุรกิจขายฝาก
-ปัจจัยเสี่ยง และ แนวทางป้องกันในการทำธุรกิจ
-ความรู้และทักษะคัดเลือกทรัพย์ และทักษะจำเป็นอื่นๆ ในธุรกิจขายฝาก
-ประสบการณ์ของผู้สำเร็จในธุรกิจ
-กระบวนการต่อยอด จากธุรกิจขายฝาก

ผู้บรรยาย
อ. เจริญชัย กิจเวคิน
นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์อิสระ ที่ปรึกษาบริษัทอสังหาฯกว่า 100 บริษัท
อ. อนุชา กุลวิสุทธิ์
ที่ปรึกษาอิสระทางการเงิน และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอส

022952294
@TREBS
info@trebs.ac.th
www.trebs.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: THAI REAL ESTATE BUSINESS SCHOOL

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง