สัมมนาดีๆสนใจสมัครได้เลยนะคะ

เรียน ทุกท่าน

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ

สัมมนาดีๆสนใจสมัครได้เลยนะคะ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchP2Gbwy7AUHiREZNBl5sWwmg9MTlRmI9BL3CCRjGzrILUlA/viewform?usp=sf_link

212240134_517251319590068_6573899347787340536_n.jpg