สัมภาษณ์ Exclusive หนุ่มวิศวะฯ อนาคตตไกล สร้างชื่อคว้าเหรียญทอง-เงิน จากกีฬาฮับกิโดระดับประเทศและอาเซียน

75863.66.jpg.3.jpg

นายภาณุวัตร ไกลทอง ชื่อเล่น “แบงค์” นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. นักกีฬาฮับกิโด คว้ารางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ทำการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา แว๊บๆ แรกที่เห็นบุคลิกนิสัยโดยรวมของ “แบงค์” จะเป็นผู้ชายมาดนิ่ง ๆ และขรึม มีสาระ บางมุมก็ตลกอารมณ์ดี รายการที่ลงแข่งขันคือ กีฬาฮับกีโด (Hapkido) เป็นศิลปะการต่อสู้ ป้องกันตัวของประเทศเกาหลี ใช้ต่อสู้ได้ทั้งระยะไกลถึงระยะประชิด ผสมผสานการต่อสู้ของ ไอคิโด เทควันโด ยูโด ยูยิตสู เป็นต้น ผมชื่นชอบกีฬาเทควันโดและฮับกิโด (Hapkido) เป็นศิลปะป้องกันตัวโดยใช้การล็อก จับ ทุ่ม เตะ และ ต่อย ฯลฯ ผมจึงมุ่งมั่นฝึกซ้อมตั้งแต่อายุ 8 ปี และลงแข่งขันในรายการต่าง ๆ เป็นเวลา 11 ปี มีผลงานเหรียญรางวัลจากนักกีฬาฮับกิโด ในหลายรายการ ได้แก่ เหรียญเงิน จากกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 และเหรียญทองกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยทั้งระดับประเทศ และกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน
“แบงค์” บอกว่า ผมจบการศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนผมอยู่ใกล้ ๆ มจพ. ส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และก็เรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มาตลอด หนุ่มวิศวะฯ เล่าต่อว่า การที่เลือกเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ มจพ. เป็นคณะที่ใฝ่ฝัน ชอบเรียนด้านคำนวณและวิทยาศาสตร์มาก่อน นอกจากนั้นในอนาคตผมมองว่าอาชีพด้านวิศวกรรมเป็นอาชีพที่มั่นคง โอกาสสำเร็จด้านการงานสูงด้วยครับ สำหรับสังคมเพื่อนในมหาวิทยาลัยที่เป็นสังคมใหม่นั้นย่อมต้องปรับตัว และมีทั้งรุ่นพี่ เพื่อน ๆ และอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยก็บรรยากาศดีมากครับ เนื้อหาด้านการเรียนการสอนในรั้วมหาวิทยาลัยแตกต่างจากชั้นมัธยมศึกษาอยู่แล้วครับ เพราะต้องศึกษาด้วยตนเอง ตั้งใจเรียนรู้ วางแผนการเรียนให้ดี เพื่อจบการศึกษาตามเป้าหมาย
ด้านกีฬาฮัปกิโด (Hapkido) ผมมองว่านอกจากจะเป็นศิลปะป้องกันตัวที่ใช้การล็อกในลักษณะต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นกีฬาเน้นเรื่องการเคลื่อนไหวต่อเนื่องเป็นวงกลม หากรู้จักดึงพลังการใช้แรงของคู่ต่อสู้ ก็จะให้เป็นประโยชน์ในการต่อสู้ เป็นกีฬาที่เมื่อได้ออกกำลังกายจะมีสุขภาพร่างกายที่ดี ใช้มาแก้ไขกับปัญหาจิต และสมาธิ รวมทั้งก่อให้เกิดความมั่นใจ ตัดสินเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้อง และเฉียบพลัน สามารถควบคุมจิตใจของตนเองและการควบคุมร่างกาย ผู้ที่เล่นกีฬาประเภทนี้ยังสามารถนำปรัชญาของฮับกิโด (Hapkido) มาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ผมเองเมื่อมาอยู่ที่คณะก็รวมตัวอยู่ที่ชมรมเทควันโด ได้ฝึกซ้อมหลังเลิกเรียน เพื่อน ๆ อยู่ร่วมกัน ทำให้สนิท รักกัน ร่วมทำงานเป็นทีม ผลงานที่ชอบและประทับใจมากที่สุด คงจะเป็นผลงานและชื่อเสียงทั้งในประเทศและอาเซียน รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนกีฬาที่ เข้าใจ ให้กำลังใจ และสนับสนุนในการแข่งขันที่สถานที่ต่าง ๆ เพื่อน ๆ ที่ช่วยเหลือการเรียน งานในชั้นเรียนและเป็นกำลังใจให้กันเสมอ เมื่อเรียนมาในมหาวิทยาลัย พบประสบการณ์ต่าง ๆ เช่น สังคมเพื่อนจากหลากหลายสถาบัน ต่างสาขา ช่วงอายุอยู่ร่วมกันแบ่งปันแชร์ความรู้ นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ที่ให้ความรู้ ประสบการณ์ และการดำเนินชีวิต รุ่นพี่นักศึกษาให้คำปรึกษา ดูแลทั้งการเรียนและการใช้ชีวิต ล้วนเป็นสิ่งที่ภูมิใจและดีใจมากที่มาเรียนที่ มจพ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: kmutnb

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง