สร้างเกราะคุ้มกัน.. ด้วยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และโรคปอดอักเสบ

plus4-13.jpg

      ไข้หวัดใหญ่เป็นไข้หวัดที่มีความรุนแรงกว่าไข้หวัดปกติ จึงมีความเสี่ยงต่อผู้มีโรคประจำตัวทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง อาจทำให้หลอดลมอักเสบ เกิดปอดบวม มีผลกระทบต่อหัวใจ  จึงควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  เพราะ สามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ 70-80% เพื่อป้องกันสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลนั้นๆ และการป้องกันมีประสิทธิภาพและครอบคลุมตัวเชื้อโรคมากขึ้น

       โรคปอดอักเสบสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ซึ่งมีเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัส เป็นสาเหตุหลักของเชื้อปอดอักเสบ และยังทำให้เกิดโรคการติดเชื้อในกระเเสเลือด การติดเชื้อที่เยื้อหุ้มสมอง ตามมาอีกด้วย การฉีดวัคซีนปอดอักเสบ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคและลดอัตราการเสียชีวิตได้

       โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดแพ็กเกจวัคซีนเพื่อสร้างเกราะคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ และแพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ (IPD 13 สายพันธุ์) ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร.081-234-1363 / 02-223-1351 ต่อ 3473, 3474

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: รพ.หัวเฉียว

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง