สมาคมส่งเสริมพัฒนาความรู้เพื่อชุมชน จัดอบรมปฏิบัติการผลิตคลิปสารคดีสั้นจากมือถือวัยรุ่นทำสื่อ สืบสานอย่างสร้างสรรค์

174288.jpg

สมาคมส่งเสริมพัฒนาความรู้เพื่อชุมชน ได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติการผลิตคลิปสารคดีสั้นจากมือถือ “วัยรุ่นทำสื่อ สืบสานอย่างสร้างสรรค์” ขึ้นเมื่อวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการวัยรุ่นทำสื่อ สืบสานอย่างสร้างสรรค์ผลิตคลิปสารคดีสั้นเพื่ออนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ที่มีเป้าหมายส่งเสริมให้เยาวชนรวมกลุ่มกันสร้างสรรค์ผลิตคลิปสารคดีสั้นความยาว 5 นาที เพื่ออนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เผยแพร่สู่สาธารณะ โดยการอบรมครั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วม 12 ทีม จำนวน 36 คน และน้องๆ ได้เรียนทั้งทฤษฎีและฝึกทักษะในการผลิตคลิปสารคดีสั้นจากมือถือรวมถึงได้ลองฝึกเขียนบทสารคดี ถ่ายทำและตัดต่อเป็นผลงานความยาว 2-3 นาที ก่อนที่จะนำความรู้ไปผลิตคลิปสารคดีตามประเด็นที่ตนเองสนใจต่อไป โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สมาคมส่งเสริมพัฒนาความรู้เเพื่อชุมชน

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง