สนง.เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 19 อัตรา

infograhic-การเปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์-1.2565-0.jpg

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 19 อัตรา กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครปฐม ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7086-88 และ 0-2787-7092-94 หรือ www.crownproperty.or.th ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง