สถาปัตย์ SPU เชิญร่วมงานครอบครูไหว้ครูช่างสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 29 ผ่านรูปแบบออนไลน์

800-ครอบครู.jpg

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมแสดงความเคารพและเสริมสิริมงคล ในงานพิธีครอบครูไหว้ครูช่างสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 29 วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โถงนิทรรศการ อาคาร 5 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (รูปแบบออนไลน์ในพื้นที่คณะฯ)
ผ่าน Facebook Live https://www.facebook.com/SOA-Family-436550586744190
กำหนดการ
เวลา 07.00 น. พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 08.00 น. พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศประจำคณะฯ และเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะและมหาวิทยาลัย
เวลา 09.00 น. พิธีครอบครู ไหว้ครูช่างสถาปัตยกรรม โดย ผศ.ปิยะ ไล้หลีกพาล อาจารย์ประจำวิชาสถาปัตยกรรมไทยและพื้นถิ่น
เวลา 11.00 น. พิธีมอบวุฒิบัตรเเก่นักศึกษาเรียนดีเเละดีเด่น
จัดโดย SOA Family คณะกรรมการนักศึกษาประจำปี 2563-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง