สถาบัน Forbes College เยี่ยมชม สำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบัน Forbes College จากประเทศเนปาล นำโดย Mr. Hari Sharan Pathak, Principal, Mr. Diwas Mainali, Vice Principal, Mr. Raj Kumar Dahal, Managing Director ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุด SPU ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมหารือถึงความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565

273000768_460895732200711_173336156101998327_n-1.jpg -0.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง