สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งไต้หวันจัดตั้งสำนักงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไต้หวันและไทย

ซินจู๋, 7 มีนาคม 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — ท่ามกลางการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของโลก ประเทศไทยซึ่งได้รับฉายาว่าดีทรอยต์แห่งตะวันออก (Detroit of the East) ได้ผงาดขึ้นมาเป็นผู้เล่นหลักอย่างรวดเร็ว โดยทำหน้าที่เป็นทั้งศูนย์กลางตลาดยานยนต์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกของแบรนด์ต่าง ๆ ในภูมิภาค สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ITRI) แห่งไต้หวัน เปิดทำการสำนักงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นทางการในกรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ทั้งนี้ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสำนักงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ร่วมมือกับสมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน (Thai-Taiwan Business Association) และลงนามข้อตกลงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับภาคธุรกิจของไต้หวัน พร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นระหว่างอุตสาหกรรมไต้หวันและไทย

การเปิดสถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสำนักงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรมระหว่างไต้หวันและไทย
การเปิดสถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสำนักงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรมระหว่างไต้หวันและไทย

คุณฉวนเหนิง หลิน (Chuan-Neng Lin) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของไต้หวัน เน้นย้ำถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวทีโลก โดยเน้นว่านโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound Policy) ของไต้หวันจะช่วยกระตุ้นการค้าและการลงทุนระหว่างไต้หวันและประเทศในภูมิภาคต่อไป คุณหลินให้ความมั่นใจว่าการจัดตั้งสถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสำนักงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ITRI Southeast Asia Office) จะสนับสนุนความร่วมมือทางอุตสาหกรรมระหว่างไต้หวันและประเทศที่อยู่ภายใต้นโยบาย พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย และหน่วยงานการวิจัยระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือ

คุณเอ็ดวิน หลิว (Edwin Liu) ประธานสถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกล่าวว่า ไทยแลนด์ 4.0 ตามที่รัฐบาลไทยกำหนด ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค การจัดตั้งสถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสำนักงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญต่าง ๆ เช่น การบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การสนับสนุนการผลิตอัจฉริยะ การพัฒนาการดูแลสุขภาพอัจฉริยะ และการส่งเสริมการเกษตรอัจฉริยะ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายและเจาะลึกความพยายามในการวิจัยและพัฒนาแบบสหวิทยาการ ในขณะเดียวกันก็นำเสนอโซลูชันทางเทคโนโลยีและอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนผู้มีความสามารถในประเทศไทย ทั้งนี้ยังเป็นการสนับสนุนองค์กรของไต้หวันในประเทศไทย และช่วยเหลือผู้ผลิตชาวไต้หวันในการขยายการดำเนินงานในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งระหว่างไต้หวันและประเทศไทย ความพยายามร่วมกันนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่หลากหลายสำหรับทั้งสองฝ่าย และเร่งการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมของประเทศไทย นอกจากนี้ คาดว่าจะสามารถปลดล็อกโอกาสทางธุรกิจและตลาดใหม่ ๆ พร้อมส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไต้หวันและไทยอีกด้วย

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสำนักงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้บริการครอบคลุมการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาและการวิจัยในท้องถิ่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการแบ่งปันความรู้และการทำงานร่วมกันข้ามขอบเขตวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นการขยายกลุ่มผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้ สำนักงานยังช่วยเหลือองค์กรต่าง ๆ ให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดของอุตสาหกรรม และบ่มเพาะผู้มีความสามารถในด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดผ่านการฝึกอบรมทางอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology Research Institute: ITRI) เป็นหนึ่งในสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่มุ่งสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่าให้กับสังคม สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อตั้งขึ้นในปี 2516 มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมของไต้หวันจากการมุ่งเน้นการใช้แรงงานไปสู่การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก บริษัทจึงได้เปิดตัวกลยุทธ์และแผนงานทางเทคโนโลยี (Technology Strategy and Roadmap) ปี 2578 ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการดำรงชีวิตอัจฉริยะ คุณภาพของสุขภาพ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และสังคมที่ปรับตัวได้

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุ่มเทให้กับการบ่มเพาะสตาร์ตอัปและบริษัทย่อย รวมถึงชื่อที่รู้จักกันดี อย่างเช่น UMC และ TSMC สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีสำนักงานใหญ่ในไต้หวันและสำนักงานสาขาในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น เพื่อพยายามขยายขอบเขตการวิจัยและพัฒนาพร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั่วโลก สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.itri.org/eng 

สื่อมวลชนติดต่อ
ธมนวรรณ รุ่งอรุณวิโรจน์ (นัท)
ฝ่ายประสายงาน ITRI
โทร: +66 02 104 9105
อีเมล: thamonwanr@itri.org.tw

View original content to download multimedia: Read More