สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 035 มจพ. เปิดรับสมัครเรียนสมาธิตามโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม

-035-มจพ.-เปิดรับสมั.jpg4_.jpg

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 035 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเรียนสมาธิตามโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม ให้แก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ” (การฝึกฝนตนเองที่วิเศษ) รุ่นที่ 10 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป สัปดาห์ละ 3 วัน (อังคาร-พุธ-พฤหัสบดี) เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ ชั้น 12 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารนวมินทรราชินี มจพ.กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดและติดต่อได้ที่ คุณเบญจมาศ จงรักษ์ กองงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารนวมินทรราชินี มจพ. กรุงเทพ ฯ โทร 02-555-2000 ต่อ 2199 โทรสาร 02-587-4350 มือถือ 089-212-4335 หรือที่ e-mail : willpower035@op.kmutnb.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: kmutnb

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง