ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลธนบุรี2 เข้ารับรางวัล ANGELs Award 2021

ขอแสดงความยินดีกับศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลธนบุรี2

นำทีมโดยนายแพทย์สมชาย โตวณะบุตร (แพทย์เฉพาะทางด้านสมองและระบบประสาท)

คุณสุรัฐติกาล โตมี (ผู้อำนวยการสายพยาบาล) และคุณพัชรินทร์ รัตนแก้วมณี (หัวหน้าศูนย์สมองและระบบประสาท)

เข้ารับโล่และใบประกาศเกียรติคุณรางวัล ANGELs Award 2021 รางวัลที่ 2

และเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท ส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ

“Preventing Recurrence of Stroke : Stroke Identification Book ”

ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์โรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย (WSO ANGELs AWARDS 2021)

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมดอนเมืองบอลรูม ชั้น1 โรงแรมอเมรี ดอนเมือง แอร์พอร์ต

Website: https://www.thonburi2hospital.com/
TikTok: @thonburi2hospital
Line: @Thonburi2hospital

Facebook: Thonburi2Hospital โรงพยาบาลธนบุรี2

#โรงพยาบาลธนบุรี2 #Stroke #ศูนย์สมองและระบบประสาท #สมอง #โรงพยาบาล

7.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Thonburi2 Hospital

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง