วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ SPU จับมือ เครือข่ายด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน MOU ร่วมส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโลจิสติกส์ฯไทยให้ก้าวไกลในระดับสากล

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ และเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 53 ปี SPU โดยภายในงานได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ เครือข่ายด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยมี ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธริณี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ คณะผู้บริหารเครือข่ายด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมกว่า 10 หน่วยงาน เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรในด้านวิชาการและการวิจัย รวมทั้งการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฎิบัติงานสหกิจศึกษา เสริมสร้างคุณภาพมาตรฐานความเป็นมืออาชีพให้กับบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์ ในการตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนต่อไป ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา
สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ร่วมกัน ในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารของหน่วยงานองค์กรต่างๆภายใต้ เครือข่ายด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งภาครัฐและเอกชนรวม 10 หน่วยงาน อาทิ บริษัท สกาย อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสปอร์ต จำกัด ,บริษัท ยิ่งไพศาล โลจิสติกส์ จำกัด ,บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ,บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ,บริษัท มาเรีย โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด ,บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด ,บริษัท คิว บ็อคซ์ พอยท์ จำกัด ,บริษัท มอสกี้ คอร์ปอเรชั่น ,บริษัท ซีพีแอล อินเตอร์-โลจิสติกส์ จำกัด และสมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดให้มีกิจกรรมการเสวนา SRIPATUM ROUND TABLE ครั้งที่ 157 หัวข้อ “Logistics Supply Chain Workforce: Needed Skills in the BANI World” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมการเสวนา อาทิ คุณนพพร เทพสิทธา คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ,ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี คณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ,คุณคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการบริหาร สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ,ดร.วิทยา สุหฤทดำรง รองประธานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประธานอนุกรรมการร่างมาตรฐานเมืองอัจฉริยะ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมี คุณพจมาน ภาษวัธน์ กรรมการ อี.ซี.อาร์ ประเทศไทย และดร.สุวัฒน์ จรรยาพูน ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมทั้งเปิดให้เข้าร่วมรับฟังผ่านทางระบบผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ด้วย