วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนเยี่ยมชมโรงงานดั๊บเบิ้ล เอ

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักเรียนแผนกช่างไฟฟ้า ระดับชั้นปวช.ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษคุณภาพที่เลือกใช้เทคโนโลยีชั้นนำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้มาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001 เพื่อให้น้องๆ ได้มีประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้ทราบถึงที่มาของวัตถุดิบจากไม้ปลูกของเกษตรกรไทย โดยไม่รบกวนไม้จากป่าธรรมชาติ ช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร และลดโลกร้อน ซึ่งกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ 1 รีม ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 12.5 กิโลกรัม ผ่านการบรรยายด้วยภาพยนตร์ระบบ 4 มิติ ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี

7.22-ภาพข่าวเปิดบ้านต้อนรับคณะวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: da1991

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง