วันคุ้มครองโลก ปี 2567: ซูมไลออนชูการเปลี่ยนแปลงสีเขียวในอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้างระดับโลก

นิคมอัจฉริยะเครื่องจักรกลงานดิน (Earthmoving Machinery Smart Park) ในเมืองอุตสาหกรรมอัจฉริยะซูมไลออน (Zoomlion Smart Industrial City) เพียงแห่งเดียวสามารถลดคาร์บอนได้ถึง 80,000 ตันในปี 2566 เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 5 ล้านต้น 

ฉางชา, จีน, 22 เม.ย. 2567/พีอาร์นิวส์ไวร์/ — เนื่องในโอกาสวันคุ้มครองโลกปี 2567 ภายใต้ธีม “Plastics vs. Planet” หรือ “พลาสติก ปะทะ โลก” บริษัท ซูมไลออน เฮฟวี่ อินดัสทรี ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. หรือ Zoomlion) (“Zoomlion”, 01157.HK) ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายการผลิตคาร์บอนต่ำที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิตผ่านการดำเนินการแผนงานการพัฒนาสีเขียวแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสีเขียว ขณะที่ประเทศต่าง ๆ ผนึกกำลังกันเพื่อรับมือความท้าทายในการลดมลพิษจากพลาสติกและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซูมไลออนกำลังเป็นหัวหอกในการพลิกโฉมอุตสาหกรรมด้วยกลยุทธ์การพัฒนาสีเขียวที่มุ่งเน้นไปที่การออกแบบ การผลิต ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน และการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ส่วนประกอบหลักพลังงานใหม่ ซูมไลออนได้เปิดตัวส่วนประกอบหลักด้านพลังงานใหม่ ๆ ซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาเครื่องจักรก่อสร้างพลังงานใหม่ที่ครอบคลุมห่วงโซ่เทคโนโลยีทั้งหมด รวมถึงการพัฒนาแบตเตอรี่ การควบคุมไฟฟ้า และการผลิตเครื่องจักรทั้งหมด

ในปี 2565 ซูมไลออนได้เผยเก้าส่วนประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมหลักซึ่งเป็นโซลูชันครบวงจร โดยโซลูชันพลังงานไฮโดรเจนประกอบด้วยการผลิตไฮโดรเจน การจัดเก็บ การขนส่ง การผลิตไฟฟ้า และเทคโนโลยีเครื่องยนต์หลัก

การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน เมื่อเดือนธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา การพัฒนาพลังงานใหม่แบบคลัสเตอร์ของซูมไลออนได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์พลังงานใหม่ 177 รายการ ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก 13 กลุ่ม ซึ่งรวมถึงเชื้อเพลิงไฟฟ้าบริสุทธิ์ เชื้อเพลิงไฮบริด และเชื้อเพลิงไฮโดรเจน

สถานที่ก่อสร้างอัจฉริยะสีเขียว กลุ่มบริษัทได้ก่อตั้งสถานที่ก่อสร้างอัจฉริยะสีเขียวแห่งแรกของอุตสาหกรรม โดยมีอุปกรณ์เครื่องจักรไฟฟ้าบริสุทธิ์และเครื่องจักรอัตโนมัติขนาดใหญ่ 11 ประเภทที่ปฏิบัติการเพื่อให้การก่อสร้างแบบไร้คนควบคุมทำได้สำเร็จ สถานที่ก่อสร้างได้ลดระยะเวลาการก่อสร้างลงร้อยละ 30 และเพิ่มประสิทธิภาพแแบบแมนนวลถึงร้อยละ 300 พร้อมรับรองการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์

โรงงานอัจฉริยะ กลุ่มบริษัทกำลังสร้างโรงงานอัจฉริยะชั้นนำของโลก 23 แห่งโดยมีเมืองอัจฉริยะซูมไลออนเป็นแกนหลัก ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัทได้เริ่มดำเนินการโรงงานอัจฉริยะหลักไปแล้ว 5 แห่ง และสายการผลิตอัจฉริยะ 170 สาย ส่งผลให้มีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการ ที่โรงงานอัจฉริยะทาวเวอร์เครนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซูมไลออนสามารถลดควันเชื่อมได้ร้อยละ 90 ลดการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ได้ร้อยละ 70 และประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 15

เนื่องในวันคุ้มครองโลกปี 2567 ซูมไลออนตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้าง การดำเนินการของบริษัทในวันนี้มีความสำคัญยิ่งต่ออนาคตที่ยั่งยืน เป็นการรับรองการตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบันโดยไม่กระทบความสามารถของคนรุ่นหลังในการตอบสนองความต้องการของตน

View original content to download multimedia: Read More