วว. เชิญชวน พักรถ…พักผ่อน…ก่อนถึงบ้าน @ สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา เปิดจุดบริการพักรถช่วงสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านถนนมิตรภาพ มุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แวะจอดพักรถ เข้าห้องน้ำ และให้บริการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า การเปิดจุดบริการพักรถช่วงสงกรานต์ ณ สถานีวิจัยลำตะคอง ซึ่งติดกับถนนมิตรภาพ โดยตั้งอยู่ซ้ายมือ หลักกิโลเมตรที่ 184 ให้แก่พี่น้องประชาชนในครั้งนี้ วว. มีความพร้อมและยินดีอย่างยิ่งในการช่วยอำนวยความสะดวกช่วงที่การจราจรบนท้องถนนหนาแน่น และให้ประชาชนเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาอย่างสวัสดิภาพ เป็นการช่วยสนับสนุนภาครัฐ รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย
ทั้งนี้ สถานีวิจัยลำตะคอง เป็นสถานีวิจัยในส่วนภูมิภาคของ วว. ตั้งอยู่ในตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งต้นน้ำงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี งานวิจัย เทคโนโลยีนวัตกรรมสู่เกษตรกรในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างเศรษฐกิจไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของอาคารเฉลิมพระเกียรติเรือนกระจกหลังที่ 1 และหลังที่ 2 ที่รวบรวมพรรณไม้นานาชนิดและจำลองสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตพรรณไม้ ตลอดจนเป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์แมลงเขตร้อน นับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเกษตรและพฤกษศาสตร์ของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2-1.jpg messageImage_1649474818147-0.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: กองประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง