วว./อินโนบิกเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “Innobic Probiotics GD”

Picture1.jpg

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว. ) ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรจุลินทรีย์โพรไบโอติกสำหรับระบบทางเดินอาหาร” ให้แก่ บริษัท อินโนบิก (เอเชีย) จำกัด ในเครือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน บริษัท อินโนบิกฯ ได้เริ่มดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในเชิงพาณิชย์ภายใต้แบรนด์ “Innobic Probiotics GD” และกำหนดจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Innobic Probiotics GD พิธีลงนามความร่วมมือ พร้อมการเสวนาเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: กองประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง