วปอ.64 เยี่ยมชมบูธผลงาน SITI SPU ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยทีมโค้ช ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี SPU พร้อมคณะเพื่อนนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.64) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบูธ แสดงผลงานและหลักสูตร ของคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่เข้าร่วมจัดแสดงในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆนี้

-0.jpg 258128080_4437592162961097_1274877096564917121_n-1.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง