ร่วมเข้าชมนิทรรศการออนไลน์ “TAIWAN EXPO 2022 in Thailand “

ใกล้เริ่มแล้ว งาน “TAIWAN EXPO 2022 in Thailand ”
ร่วมเข้าชมนิทรรศการออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2565 ซึ่งทาง “U-DATA Solution” ได้นำผลิตภัณฑ์ เครื่องคัดลอกข้อมูล, เครื่องลบข้อมูล ความเร็วสูงชั้นนำของตลาด ร่วมจัดแสดงให้คุณได้สัมผัสเหมือนเดินอยู่ในงาน เช่น เครื่องคัดลอก USB, M.2 NVMe เครื่องลบฮาร์ดดิสก์ SAS และ SATA เป็นต้น

ร่วมชมนิทรรศการออนไลน์ได้ที่ https://www.udata.co.th/taiwanexpo2022/

taiwan-expo-1.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: preeyanuch

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง