ร่วมยินดี! นศ.ไอที ม.ศรีปทุม รับรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นายภาคิน ธนนาทธนะชน นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563” ของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (International (InCIT) & National (nCIT2021) on Information Technology ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางระบบ Cisco WebEx Meetings เมื่อเร็วๆนี้

255454616_873123639863001_5688460809061540859_n-1.jpg 255147247_446036143761215_1010860216697457821_n-0.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง