ร่วมบริจาคโลหิตครั้งที่ 104

3.23-ภาพข่าวบริจาคโลหิต-0.jpg 3.23-ภาพข่าวบริจาคโลหิต2-1.jpg

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตครั้งที่ 104 โดยมีผู้บริหารและพนักงานร่วมบริจาคโลหิตเข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเพิ่มปริมาณเลือดสำรองสำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งการบริจาคดวงตา และอวัยวะ นับเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งดั๊บเบิ้ล เอ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตต่อเนื่องทุก 3 เดือน

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: da1991

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง