รู้จัก Blue Yonder ผู้นำด้าน Supply Chain Planning Solution 2021 จัดอันดับโดย Magic Quadrant ของ Gartner

Short Description :
ผู้นำด้านระบบ Supply Chain Planning Solution 2021 จัดอันดับโดย Magic Quadrant ของ Gartner สามารถช่วยวางแผน บริหารจัดการ คาดการณ์ความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นพร้อมเสนอคำแนะนำสำหรับการปรับเปลี่ยนแผนและการบริหารจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain) ของธุรกิจทุกส่วนอย่างรวดเร็ว แม่นยำ ขับเคลื่อนด้วย AI/ML

Detail:
หัวข้อสำคัญ
• หลายธุรกิจที่สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสช่วงสถานการณ์โควิด 19 มีการใช้เทโนโลยีโซลูชั่นซัพพลายเชน (Supply Chain) ที่ขับเคลื่อนด้วย AI/ML เข้ามาช่วยบริหารธุรกิจ
• แนะนำ Blue Yonder ผู้นำด้านโซลูชั่นระบบ Supply Chain Planning ปี 2021 ถูกจัดอันดับโดย Magic Quadrant ของ Gartner ซึ่งเป็นโซลูชั่นที่มีความอัจฉริยะอย่างมาก จากการทำงานและวิเคราะห์ข้อมูลแบบดิจิทัล ด้วย AI/ML ส่งผลให้เป็นที่ยอมรับของบริษัทชั้นนำทั่วโลก
• แนะนำ เน็กซัสฯ พาร์ทเนอร์ของ Blue Yonder เพียงบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่มีผลงานในการวางระบบซอฟต์แวร์ Blue Yonder ให้กับธุรกิจชั้นนำในประเทศไทยอย่าง บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด บริษัท โดล (ประเทศไทย) จำกัด

ในสถานการณ์ที่โควิด 19 กำลังสร้างผลกระทบอย่างหนักให้กับประชาชนทั่วโลก และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในภาคธุรกิจเองก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักไม่แพ้กัน แต่หากท่านได้ลองกลับมาสังเกตอย่างละเอียดอีกครั้งจะพบความจริงว่าถึงจะมีธุรกิจมากมายที่กำลังทะยอย ล้มลุกคลุกคลาน แต่บางธุรกิจกลับสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส และกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดนำหน้าหลายๆคู่แข่งต่อไป

จากที่ได้ทำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในแต่ละธุรกิจพบว่าพวกเค้าเหล่านั้นล้วนมีจุดแข็งที่คล้ายกันคือมีการวางแผนห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชน (Supply Chain Planning – SCP) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากในกระบวนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชน (Supply Chain Management – SCM) โดยใช้เทคโนโลยีโซลูชั่นที่มีความสามารถมากในการวิเคราะห์ คาดเดาสถานการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเข้ามากระทบในกระบวนการซัพพลายเชน ที่ขับเคลื่อนด้วย AI (Artificial Intelligence) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และ ML (Machine Learning) เทคโนโลยีการสอนอัลกอริทึมให้ระบบคอมพิวเตอร์เรียนรู้ทำความเข้าใจและตัดสินใจทำงานได้ด้วยตัวเอง

วันนี้ เน็กซัสฯ จึงจะพาทุกท่านมารู้จักกับ Blue Yonder ผู้นำด้านโซลูชั่น Supply Chain Planning ปี 2021 ถูกจัดอันดับโดย Magic Quadrant ของ Gartner และเป็นที่ยอมรับของบริษัทชั้นนำทั่วโลก ซึ่งในประเทศไทยเองก็มีหลากหลายบริษัทชั้นนำที่ใช้โซลูชั่นของ Blue Yonder เข้ามาช่วยในการวางแผนและการบริหารธุรกิจ เช่น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด บริษัท โดลฟู้ด จำกัด เป็นต้น

(เครดิตรูปภาพ: Blue Yonder)

Blue Yonder (ชื่อเดิมคือซอฟต์แวร์ JDA) มีโซลูชั่นวางแผนซัพพลายเชน (Supply Chain Planning) แบบครบวงจรที่มีความอัจฉริยะอย่างมาก ที่ชื่อว่า Luminate™ Planning ซึ่งเป็นระบบวางแผนที่มีศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบดิจิทัล ด้วย AI/ML อย่างชาญฉลาด ช่วยวางแผน บริหารจัดการ คาดการณ์ปัญหา สถานการณ์ความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงโอกาสทางธุรกิจจะเกิดขึ้นพร้อมเสนอคำแนะนำ สำหรับการปรับเปลี่ยนแผน และบริหารจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain) ของธุรกิจทุกส่วนอย่างรวดเร็ว แม่นยำ
• Sales & Operations Planning
• Sales & Operations Execution
• Supply Planning & Replenishment
• Production Planning
• Merchandise Financial Management
• Demand Planning
• Inventory Optimization
• Network Design

(เครดิตรูปภาพ: Blue Yonder)

เน็กซัสฯ เป็นพาร์ทเนอร์ของ Blue Yonder เพียงบริษัทเดียวในประเทศไทย มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการไอทีโซลูชั่น คอนซัลติ้ง (IT Solution Consulting) แบบครบวงจร ให้คำปรึกษา และวางระบบซอฟต์แวร์ (SAP, Blue Yonder, MuleSoft) และ Cloud Platforms (SAP, AWS, CSL) เพื่อเพิ่มศักยภาพสนับสนุนการบริหารธุรกิจยุคดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ เน็กซัสฯ มีผลงานในการวางระบบซอฟต์แวร์ Blue Yonder ให้กับธุรกิจชั้นนำในประเทศไทยอย่าง บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด บริษัท โดล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จนั้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแม้จะมีกลยุทธ์การวางแผนห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชน (Supply Chain) อย่างรอบคอบดีมากเช่นไร รวมถึงแม้จะพยายามบริหารจัดการและดำเนินการให้ตรงตามแผนมากที่สุดเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ก็จะมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกมากระทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะปัจจัยภายนอกที่มีความผันผวน เปลี่ยนแปลงรวดเร็วในทุกเสี้ยววินาที ไม่เพียงข้อมูลข่าวสารหรือสถานการณ์ในประเทศเท่านั้นที่จะส่งกระทบต่อธุรกิจ แต่อาจเป็นข่าวสารหรือสถานการณ์ ณ จุดใดจุดหนึ่งในโลกใบก็นี้ล้วนอาจส่งผลกระทบยิ่งใหญ่ต่อธุรกิจได้อย่างกรณีโควิด 19 เป็นต้น

ดังนั้น การลองเรียนรู้ หรือมีโอกาสได้ใช้งานโซลูชั่นซัพพลายเชน (Supply Chain) ที่ประสิทธิภาพสูงในการช่วยวิเคราะห์ คาดเดาสถานการณ์ความเสี่ยงรอบด้านได้แม่นยำ พร้อมมีเทคโนโลยี AI/ML ช่วยทำให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ทันต่อสถานการณ์ รวมถึงมองเห็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อย่างเช่นหลากหลายบริษัทชั้นนำก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียว
สนใจวางระบบซอฟต์แวร์ธุรกิจ ปรึกษาฟรี!

📞 โทร : +66 85 485 3583
🔵 FB : NEXUS Thailand
🟢 Line OA : @nexus-sr.com (มี@)
💻 เว็บไซต์ : https://nexus-sr.com/
📧 อีเมล : mkt.th@nexus-sr.com
#Nexus #YourTrustedBusinessPartner #NexusSystemResources #SAP #SAPS4HANA

NEXUS_blueyonder-1.jpg