รอยสักอิเล็กทรอนิกส์ที่จะช่วยให้แพทย์เก็บข้อมูลในร่างกาย

tattoo

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถส่งต่อสิ่งที่น่าสนใจให้แก่ผู้ใช้ชีวิตบนโลกเป็นอย่างยิ่ง เวลานี้มีบริษัทสตาร์ตอัปจำนวนมาก ที่พยายามนำเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับการใช้ชีวิต หนึ่งในนั้นคือ Chaotic Moon ที่พัฒนารอยสักอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้เป็นข้อมูลทางการแพทย์

ผลงานรอยสักอิเล็กทรอนิสก์ที่ว่านี้เป็นผลงานของ Chaotic Moon แต่ต้องบอกว่า รอยสักนี้มิได้เป็นรอยสักถาวร สามารถเอาออกได้ง่าย คล้ายกับรอยสักแบบสติ๊กเกอร์ เป้าประสงค์ของรอยสักอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่การใช้เก็บข้อมูลทางการแพทย์ ตั้งแต่การเต้นของหัวใจ แรงดันเลือด การเต้นของหัวใจ และจะเก็บข้อมูลดังกล่าวด้วยแอปพลิเคชันล

ทั้งนี้การพัฒนารอยสักอิเล็กทรอนิกส์มีอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นแล็บของ Motorola ก็เคยนำเทคโนโลยีนี้มาจัดแสดง คุณผู้อ่านสามารถเข้าชมรอยสักอิเล็กทรอนิกส์ของ Chaotic Moon ได้จากที่มาข่าวครับ

ที่มา: Chaotic Moon, SlashGear