รพ.หัวเฉียว มอบของที่ระลึกแก่อาสาสมัคร

นายสุธี เกตุศิริ (ขวา) รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณให้แก่ ผศ.สันติภาพ ธรรมวิวัฒนุกูล จิตอาสาด้านวิศวกร โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธี ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว

IMG_0534.jpeg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: รพ.หัวเฉียว

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง