รพ.วิภาวดี ร่วมกิจกรรมอบรม CPR เฉลิมพระเกียรติ

LINE_ALBUM_CPR-เฉลิมพระเกียรติ-20865_220824.jpg

โรงพยาบาลวิภาวดี นำทีมโดยคุณพิชยากร กาศสกุล ผู้ช่วยผอ.รพ. พร้อมวิทยากร ร่วมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ โครงการอบรม CPR เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องกำแพงเพชร เจเจฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ เขตจตุจักร

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: โรงพยาบาลวิภาวดี

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง