รพ.ราชวิถี จัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 32 รูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “Do our best in the Next Normal”

โรงพยาบาลราชวิถี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 32 ในหัวข้อ “Do our best in the Next Normal” รูปแบบออนไลน์ (Hybrid Meeting) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข นำเสนอผลการศึกษาวิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีการเสวนาเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความก้าวหน้าของสหวิชาชีพต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป ในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ Booster shot in COVID-19 vaccines: What, When, How? , Withdrawing ventilatory support in ESRD , Surgery in Thailand’s most southern area , Vascular access surgery in overcrowed service , ไขมันสะสมในตับการดูแลรักษาครบวงจร และ การใช้กัญชาในทางเวชปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น

โดยผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ จะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CME CNEU และ CMTE) ทั้งนี้งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Hybrid Meeting) ณ ห้องประชุม ชั้น 11 และ 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนที่ https://www.rajavithi.go.th/rj/conference65

1-Poster-Website.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: โรงพยาบาลราชวิถี

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง