รพ.บี.แคร์ฯ รับมอบหนังสือ โครงการ “ไทยประกันชีวิต Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน”

374827.jpg

คุณณัฐชยา อดิโสภณภากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (CMO) รับมอบหนังสือ โครงการ “ไทยประกันชีวิต Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน” โดยมี คุณลัดดา โพธิ์ลอย ผู้บริหารศูนย์ บริษัทไทยประกันชีวิต สาขาอโศก เป็นตัวแทนมอบ ให้แก่ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ในวันที่ 10 พ.ค. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: nuttarika.r

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง