รพ.ธนบุรี2 ร่วมกับ สำนักงานเขตทวีวัฒนา เป็นประธานจดทะเบียนสมรส

1500-1500.jpg

โรงพยาบาลธนบุรี 2 ร่วมกับสำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยมี นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา
เป็นประธานจดทะเบียนสมรส พร้อมมอบ Gift Voucher ตรวจสุขภาพและของที่ระลึกให้แก่คู่สมรสที่ร่วมกิจกรรม
ภายใต้โครงการ “ทวีวัฒนาสัญญาแห่งรัก” ในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตทวีวัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Thonburi2 Hospital

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง