ยอดจัดส่งสะสมของโมดูลขนาด 210 มม. เกิน 260 กิกะวัตต์แล้ว โดยผู้ผลิตโมดูลระดับแนวหน้าเจ็ดในสิบรายต่างผลิตโมดูล n-type ขนาด 210 มม.

ฉางโจว จีน, 5 ก.ค. 2567 /PRNewswire/

รายงานจาก TrendForce ชี้ว่า ภายในไตรมาสแรกของปีนี้ ยอดจัดส่งสะสมของโมดูล 210 มม. (รวมถึง 210R) เกิน 260 กิกะวัตต์แล้ว เป็นที่ชัดเจนว่าโมดูล n-type ขนาด 210 มม. กำลังก้าวเป็นตัวเลือกหลักในตลาด โดยผู้ผลิตระดับแนวหน้าเจ็ดในสิบรายต่างผลิตโมดูล n-type ขนาด 210 มม.

TrendForce ระบุว่าภายในสิ้นปีนี้ การขยายกำลังผลิตสำหรับเวเฟอร์ขนาดใหญ่จะเร่งดำเนินต่อไปอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่ากำลังผลิตจะแตะ 1,174 กิกะวัตต์ ซึ่งมีสัดส่วนเป็นเกือบ 99% ของส่วนแบ่งตลาด และมีบทบาทหลักในตลาด ที่โดดเด่นคือกำลังผลิตสำหรับเวเฟอร์ขนาด 210 มม. (รวมถึง 210R) สูงถึง 457 กิกะวัตต์แล้ว คิดเป็นสัดส่วน 38.46% ของทั้งหมด

เวเฟอร์ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งริเริ่มโดยทรินาโซลาร์ (Trinasolar) ในปี 2565 ได้กลายเป็นนวัตกรรมหลักสำหรับบริษัทต่าง ๆ ที่มุ่งยกระดับประสิทธิภาพโมดูล การเข้าสู่ตลาดของเวเฟอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า 210R คาดว่าจะเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2567 เป็นต้นไป

ข้อมูลจาก TrendForce ระบุว่า ส่วนแบ่งของกำลังผลิตสำหรับเซลล์ขนาดใหญ่จะขยายตัวสู่ 99% ในปีนี้ โดยกำลังผลิตเซลล์ขนาดใหญ่จะแตะ 1,549 กิกะวัตต์ และภายในตัวเลขดังกล่าวนี้ กำลังผลิตโดยรวมสำหรับเซลล์ขนาด 210 มม. จะอยู่ที่ 1,296 กิกะวัตต์ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 82.66%

TrendForce พยากรณ์ว่า กำลังผลิตเซลล์ n-type จะอยู่ที่ราว 1,078 กิกะวัตต์ หรือ 68.8% ภายในสิ้นปีนี้ และในตัวเลขดังกล่าวนี้ กำลังผลิตสำหรับเซลล์ชนิด TOPCon จะอยู่ที่ราว 909 กิกะวัตต์ โดยมีสัดส่วน 58% ของตลาดเซลล์ n-type TrendForce ยังพยากรณ์ว่าส่วนแบ่งตลาดระดับโลกของโมดูล n-type จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก จาก 26.22% เมื่อปีก่อนเป็น 68.93% ในปีนี้

กำลังผลิตสำหรับโมดูลขนาดใหญ่จะแตะ 1,365 กิกะวัตต์ในปีนี้ โดยมีส่วนแบ่งตลาด 96.7% TrendForce ระบุ โดยกำลังผลิตสำหรับโมดูล 210 มม. โดยเฉพาะจะอยู่ที่ 1,105 กิกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วน 78.3% ในแง่ของการจัดส่ง คาดว่าโมดูลขนาดใหญ่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีสัดส่วนมากกว่า 85% ของตลาด และภายในไตรมาสแรกของปีนี้ ยอดจัดส่งสะสมของโมดูล 210 มม. (รวมถึง 210R) สูงกว่า 260 กิกะวัตต์แล้ว

เจ็ดในสิบของบริษัทระดับแนวหน้าผลิตโมดูล n-type ขนาด 210 มม. โดยยกระดับเพื่อบรรลุกำลังไฟฟ้ามากกว่า 700 วัตต์ ในจำนวนนั้น ทรินาโซลาร์เป็นรายแรกที่ผลิตโมดูล TOPCon กำลังไฟฟ้าสูงกว่า 700 วัตต์เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มกลุ่มพันธมิตรเชิงนิเวศเพื่อการพัฒนานวัตกรรมแบบเปิดสำหรับโซลาร์เซลล์กำลังไฟฟ้า 700 วัตต์ขึ้นไป (700W+ PV Open Innovation Ecological Alliance) เพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าดังกล่าวนี้ ทั้งนี้ ทรินาโซลาร์ประกาศว่า ยอดจัดส่งสะสมของโมดูล 210 มม. สูงกว่า 120 กิกะวัตต์แล้วภายในไตรมาสแรกของปี 2567 โดยรักษาตำแหน่งของบริษัทฯ ในการเป็นผู้นำระดับโลก

View original content to download multimedia: Read More