ม.ศิลปากร แถลงข่าวเปิดหลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ผศ.ดร. สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดี เปิดงานแถลงข่าวหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก ชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมในงาน พร้อมด้วย ดร. อามอง แดร์คี (Dr. Armand Derhy) ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้ง Paris School of Technology and Business ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ผศ.ดร. ณัฐพร กาญจนภูมิ ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ ฯลฯ ณ โรงแรมโฟร์ ซีซั่น กรุงเทพ แอท เจ้าพระยาริเวอร์

N-1.JPG

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: ศิลปากร

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง