ม.ศรีปทุม เปิดโครงการ MUSIC AND TALENT FESTIVAL : มนต์เสน่ห์แห่งดอกบัว สืบสานประเพณีลอยกระทง

unnamed-file-0.jpg462364-1.jpg

ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “NEXT SRIPATUM UNIVERSITY MUSIC AND TALENT FESTIVAL : มนต์เสน่ห์แห่งดอกบัว” โดยมี อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมในงาน ภายในงาน จัดให้มีการออกร้านขายสินค้า SPU MARKETPLACE การประกวดวงดนตรี ของนักศึกษาและการร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ด้วยการ “ลอยกระทง” ซึ่งมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกคณะ คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ บริเวณสระน้ำ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา จัดโดย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง