“ม.ศรีปทุม รวมน้ำใจ” ลงพื้นที่มอบถุงสู้ๆนะ ช่วยเหลือชาวบางไทร อยุธยา ที่ประสบภัยน้ำท่วม

199020.jpg

(วันที่ 11 ตุลาคม 2564) มหาวิทยาลัยศรีปทุม SRIPATUM USR ร่วมใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม โดย อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์อาทิตย์ เสาธงใหญ่ ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ และนายอนันตชัย เผ่าด้วง นายกสโมสรนักศึกษา SPU เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ เดินทางลงพื้นที่เพื่อนำถุงสู้ๆนะ จำนวน 400 ชุด พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค ที่บริจาคโดย คณะศิลปศาสาตร์ และ อาจารย์วิกานดา เจียมสุข ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ SPU ส่งมอบให้กับผู้นำหมู่บ้าน คุณรัตนาภรณ์ งามดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 และ คุณสุรสิทธิ์ จิตรสุทธิทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในขณะนี้ ณ บริเวณ วัดขุนจ่าธรรมาราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
นอกจากนี้ ทางคณะฯมอบถุงยังชีพ ยังได้ลงพื้นที่นั่งเรือท้องแบนเข้ามอบถุงยังชีพและเยี่ยมเยือนเพื่อให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้อีกด้วย