ม.ศรีปทุม ประกาศรับสมัครบุคลากร หลายอัตรา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไปด้วยกัน

MKT-2023_1_51-_Banner-ร่วมงานกับ-SPU800x510px2-1-1.png MKT-2023_1_51-_Banner-ร่วมงานกับ-SPU800x510px2-1-0.png

สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดินหน้าเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ ผู้มีประสบการณ์และมีความเป็นมืออาชีพ พร้อมนำองค์ความรู้และประสบการณ์ ทำงานด้านการศึกษาในหน่วยงานต่างๆภายใต้มหาวิทยาลัย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาการศึกษาไปด้วยกัน!!

สำหรับการเปิดรับสมัครงาน ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครงาน ประเภทอาจารย์ จำนวน 8 ตำแหน่ง และประเภท เจ้าหน้าที่ จำนวน 6 ตำแหน่ง รวมจำนวน 14 อัตรา
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประกาศรับสมัครบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประเภท อาจารย์ รับสมัครตำแหน่ง ดังนี้
1. อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
– สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
– สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
2. อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (ชาวต่างชาติ)
– สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (ชาวญี่ปุ่น / ชาวไทย)
3. อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ
4. อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
– สาขาวิศวกรรมโยธา
– สาขาวิศวกรรมระบบราง / วิศวกรรมอุตสาหการ
6. อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์
7. อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
8. อาจารย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
2. มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันการศึกษาหรือมีความเชี่ยวชาญในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1-3 ปี
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป
5. หากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาที่สามจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตราเงินเดือน ตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย

ประเภท เจ้าหน้าที่ รับสมัครตำแหน่ง ดังนี้
1. หัวหน้าศูนย์วิจัย
2. เลขานุการ สำนักงานผู้บริหาร
3. เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์
4. เจ้าหน้าที่งานเสียง ประจำศูนย์มีเดีย
5. เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ ประจำวิทยาลัยนานาชาติ
6. เลขานุการ สำนักงานประชาสัมพันธ์
คุณสมบัติในงาน
1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบปริญญาตรี/โท ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านเอกสาร หรือความเชี่ยวชาญทางด้านงานเทคนิค
4. มีใจรักงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีมได้
5. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นอย่างดีมี ทักษะทางคอมพิวเตอร์
6. ประสานงานทั้งในและนอกหน่วยงาน
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตราเงินเดือน ตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย

สามารถส่งข้อมูลใบสมัครได้ที่ http://staffscms.spu.ac.th/job/
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณดวงกมล dwangkamol.so@spu.ac.th
/ คุณชนม์ขนิษฐ์ Chonkanit.su@spu.ac.th โทร.02-579-1111 ต่อ 1230

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง