ม.ศรีปทุม ต้อนรับ อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และคณะ เข้าหารือแนวทางความร่วมมือฯ

01-0.jpg04-1.jpg

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ดร.พสุภา ชินวรโสภาค อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และคณะ ในโอกาสเข้าร่วมหารือแนวทางความร่วมมือทางการศึกษาไทย – จีน ด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง