ม.ศรีปทุม ตัวแทน D-Vote เข้าร่วมเสวนาการเลือกตั้งปี 2566 ว่าด้วยการสำรวจและเผยแพร่ความคิดเห็นสาธารณะ

LINE_ALBUM_เลือกตั้ง_๒๓๐๔๒๖_18-1.jpg d-vote-0.jpg

ดร. ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้อำนวยการดีโหวต (คนขวาสุด) เป็นผู้แทนเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การเลือกตั้งปี 2566 ว่าด้วยการสำรวจและเผยแพร่ความคิดเห็นสาธารณะ (Poll) โดยมีตัวแทนนักการเมืองจาก พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทย พรรคพลังปวงชนไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลัง พรรคแนวทางใหม่ พรรคไทยสร้างไทย พรรคทางเลือกใหม่ พรรคชาติรุ่งเรือง และพรรคเพื่อไทย ให้เกียรติเข้าร่วมเสวนา ซึ่งงานนี้เปิดโอกาสให้ตัวแทนพรรคการเมือง ได้ร่วมพูดคุยนำเสนอนโยบายหลักของแต่ละพรรค ณ อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง